Υποστήριξη στην εκμάθηση των Αγγλικών

Οι μαθητές πολύ συχνά δυσκολεύονται στην κατάκτηση της Αγγλικής Γλώσσας λαμβάνοντας ως δεδομένο πως κάθε μαθητής έχει διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες και διαφορετικό ρυθμό μάθησης.

Tα Αγγλικά πολλές φορές μπορούν να γίνουν γρίφος για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς είναι πολλές οι λέξεις που διαβάζονται με διαφορετικό τρόπο από ότι γράφονται, άλλες που σημαίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που «θα έπρεπε» καθώς επίσης τα 26 γράμματα που διαθέτει παράγουν 44 διαφορετικούς ήχους.

Οι παιδαγωγοί του Mindset καλούνται να μυήσουν τα παιδιά στην Αγγλική γλώσσα εμπλέκοντάς τα σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Τα παιδιά καλούνται να παίξουν επιτραπέζια παιχνίδια στα Αγγλικά, να ακούσουν και να διαβάσουν παραμύθια, να παίξουν κουκλοθέατρο, να κάνουν κατασκευές και να καλλιεργήσουν τη γλώσσα μέσα από το βίωμα. Όλα τα παιδιά, είτε έχουν μαθησιακές δυσκολίες είτε όχι, θέλουν να μαθαίνουν με «διασκεδαστικό και διαδραστικό» τρόπο, δηλαδή με έναν τρόπο που τα εμπλέκει και τα αφορά.

Εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να εξασφαλίζουμε ένα ήρεμο περιβάλλον μάθησης, χωρίς έντονους χρωματισμούς που θα παρέχει ελευθερία κινήσεων και επιλογών.

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να υποστηρίζει και να ενθαρρύνει το κάθε παιδί, ώστε να αξιοποιήσει στο μέγιστο τις δυνατότητές του..

Επιπλέον τρόποι υποστήριξης μαθητών

Μαθησιακές
Δυσκολίες

Όταν ο μαθητής αισθάνεται πως «δεν τα καταφέρνει» και ο γονέας διαπιστώνει πως το παιδί του «δεν αξιοποιεί όλο του το δυναμικό» χρειάζεται να προβληματιστούμε.

Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης και Κινήτρων

Η αυτοεκτίμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους διαμορφώνεται κυρίως από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Καλλιέργεια
Δεξιοτήτων

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, τη συνεργασία και άλλα προετοιμάζει κατάλληλα τους μικρούς μαθητές για τις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Mindset: fulfill the potential

Δουλεύοντας καθημερινά με παιδιά, κατάλαβα πώς όταν ο ενήλικας, γονέας ή εκπαιδευτικός, καταφέρνει να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους… η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει τη φαντασία.
Μαρία Κοκκινιώτη