Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης και Κινήτρων

Μετά από πλήθος ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί διατυπώνουμε με σχετική ασφάλεια τη θέση πως η εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης των μαθητών, όπως και να τους προσφέρει εμπειρίες που θα διαμορφώσουν ανάλογα το επίπεδο της αυτοεκτίμησής τους. Ο τρόπος με τον οποίο ο μαθητής αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το κατά πόσο θεωρεί τον εαυτό του άξιο να επιτύχει έναν στόχο, είναι οι δύο βασικοί άξονες που επηρεάζουν σημαντικά τη στάση του απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία.

Η κινητοποίηση των μαθητών προς τη μάθηση θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη διδακτική πράξη. Κίνητρο ονομάζουμε οτιδήποτε κινεί, ωθεί ή παρασύρει σε δράση το άτομο. Τα κίνητρα μπορεί να είναι εσωτερικά (ένστικτα, ορμές, σκοποί, συναισθήματα κ.ά.) ή εξωτερικά (αμοιβές, θέλγητρα, φόβητρα κ.ά.). Τα κίνητρα αναφέρονται στους «λόγους που υποκινούν μία συμπεριφορά» και συμπεριλαμβάνουν ένα πλήθος συναισθημάτων, αντιλήψεων, αξιών, ενδιαφερόντων και δράσεων που σχετίζονται με κάποιον τρόπο μεταξύ τους. Σύγχρονες έρευνες, αναφέρουν πως μαθητές με ισχυρά εσωτερικά κίνητρα εμφανίζονται να έχουν καλύτερες μαθησιακές επιδόσεις από τους μαθητές που κινητοποιούνται μέσω κάποιου συστήματος αμοιβών (εξωτερικό κίνητρο).
Μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες στοχεύουμε στο:
  • να δομήσει ο μαθητής μία θετική εικόνα με τον εαυτό του
  • να αναπτύξει θετική στάση απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία
  • να αποκτήσει προσδοκίες και κίνητρα
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των μαθητών και δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντα και το αναπτυξιακό τους στάδιο, διαμορφώνουμε πολλές μικρές ευκαιρίες για επιτυχία καθώς ενισχύουμε την όποια θετική συμπεριφορά. Ο μαθητής αισθάνεται ασφάλεια, προσπαθεί, πειραματίζεται και τελικά τα καταφέρνει. Μέσα από επαναλαμβανόμενες τέτοιες διαδικασίες, άλλοτε ατομικά και άλλοτε στο πλαίσιο της ομάδας, υποστηρίζουμε τον μαθητή να διαμορφώσει μία θετική εικόνα για τον εαυτό του, να δομήσει προσδοκίες και στη συνέχεια να αποκτήσει τα δικά του εσωτερικά κίνητρα.

Επιπλέον τρόποι υποστήριξης μαθητών

Μαθησιακές
Δυσκολίες

Όταν ο μαθητής αισθάνεται πως «δεν τα καταφέρνει» και ο γονέας διαπιστώνει πως το παιδί του «δεν αξιοποιεί όλο του το δυναμικό» χρειάζεται να προβληματιστούμε.

Eκμάθηση των Αγγλικών

Στο Mindset τα Αγγλικά δεν είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας αλλά ο κώδικας επικοινωνίας – ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας. Τα παιδιά αλληλοεπιδρούν, διαβάζουν παραμύθια, παίζουν θέατρο, συλλέγουν πληροφορίες και εργάζονται ομαδικά.

Καλλιέργεια
Δεξιοτήτων

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, τη συνεργασία και άλλα προετοιμάζει κατάλληλα τους μικρούς μαθητές για τις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Mindset: fulfill the potential

Δουλεύοντας καθημερινά με παιδιά, κατάλαβα πώς όταν ο ενήλικας, γονέας ή εκπαιδευτικός, καταφέρνει να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους… η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει τη φαντασία.

Χρειάζονται κάποιον να τους πιστέψει και να τους υποστηρίξει να κάνουν την αρχή…