Καλλιέργεια Δεξιοτήτων

Η σύγχρονη κοινωνία χαρακτηρίζεται ως Κοινωνία Μάθησης (Learning Society). Βασικό ζητούμενο αποτελεί όχι μόνο η διδασκαλία των απαραίτητων γνώσεων αλλά κυρίως η ανάπτυξη και η καλλιέργεια γνωστικών, μεταγνωστικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (21st Century Skills) που θα επιτρέψουν στον μαθητή να είναι ανεξάρτητος (Independent Learner), σκεπτόμενος και εγγράμματος πολίτης.

Με τον όρο δεξιότητες του 21ου αιώνα αναφερόμαστε στις:

  • Κριτική σκέψη
  • Επίλυση προβλήματος
  • Συνεργατικότητα
  • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
  • Δημιουργικότητα
  • Επικοινωνία
  • Ερευνητικές δεξιότητες για την οικοδόμηση της γνώσης
  • Τεχνολογικός γραμματισμός
  • Πολιτισμική επίγνωση
Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να καλλιεργηθούν μέσα από μία σειρά στοχευμένων και οργανωμένων δραστηριοτήτων που έχουν στόχο να παρακινούν και να ενισχύουν τους μαθητές να ασκηθούν στο "πώς να μαθαίνουν".

Επιπλέον τρόποι υποστήριξης μαθητών

Μαθησιακές
Δυσκολίες

Όταν ο μαθητής αισθάνεται πως «δεν τα καταφέρνει» και ο γονέας διαπιστώνει πως το παιδί του «δεν αξιοποιεί όλο του το δυναμικό» χρειάζεται να προβληματιστούμε.

Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης και Κινήτρων

Η αυτοεκτίμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους διαμορφώνεται κυρίως από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Καλλιέργεια
Δεξιοτήτων

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, τη συνεργασία και άλλα προετοιμάζει κατάλληλα τους μικρούς μαθητές για τις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Mindset: fulfill the potential

Δουλεύοντας καθημερινά με παιδιά, κατάλαβα πώς όταν ο ενήλικας, γονέας ή εκπαιδευτικός, καταφέρνει να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους... η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει τη φαντασία.
Μαρία Κοκκινιώτη