• Μαθησιακές Δυσκολίες

Όταν ο μαθητής αισθάνεται πως «δεν τα καταφέρνει» και ο γονέας διαπιστώνει πως το παιδί του «δεν αξιοποιεί όλο του το δυναμικό» χρειάζεται να προβληματιστούμε. Πρόκειται για μια σειρά δυσκολιών που παρατηρείται στην προσπάθεια των μαθητών να ανταπεξέλθουν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της σχολικής ζωής. Ο λόγος που «οι μαθησιακές δυσκολίες» απασχολούν όλους τους ευαισθητοποιημένους δασκάλους και γονείς συνίσταται κυρίως στο γεγονός ότι τέτοιου είδους δυσκολίες μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη τόσο στη σχολική πρόοδο των μαθητών, στην κοινωνικοποίησή τους αλλά και στην ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. Ζητήστε τη συμβουλή Ειδικού Παιδαγωγού εάν υποψιάζεστε ότι το παιδί αντιμετωπίζει κάποια μαθησιακή δυσκολία. O Ειδικός Παιδαγωγός θα Αξιολογήσει χρησιμοποιώντας έγκυρα και σταθμισμένα εργαλεία το μαθησιακό προφίλ του μαθητή.

Αξιολόγηση στο Mindset

Η αξιολόγηση αποτελεί δομικό στοιχείο τόσο του προσδιορισμού των μαθησιακών δυσκολίων, όσο και της αντιμετώπισης τους.

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας πέρα από την αγάπη για το παιδί και τη μάθηση αποτελεί και η πίστη στην επιστημονική μεθοδολογία.

"Αποτελεσματική διδασκαλία… η διδασκαλία που διατηρεί ζωντανή την επιθυμία του μαθητή για γνώση".
Massimo Recalcati

Υποστήριξη του Μαθητή που Δυσκολεύεται

Η αξιολόγηση αποτελεί δομικό στοιχείο τόσο του προσδιορισμού των μαθησιακών δυσκολίων, όσο και της αντιμετώπισης τους.
Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας μας πέρα από την αγάπη για το παιδί και τη μάθηση αποτελεί και η πίστη στην επιστημονική μεθοδολογία.

1. Αξιολόγηση

Προσδιορισμός των δυνατών σημείων και των δυσκολιών του μαθητή.

2. Παρέμβαση

Σχεδιασμός προγράμματος υποστήριξης (παρέμβαση) με βάση τα ΑΤΟΜΙΚΑ χαρακτηριστικά του μαθητή.

Η παρέμβαση σχεδιάζεται, όχι μόνο για να αμβλύνει τις δυσκολίες του μαθητή, αλλά και για να αξιοποιήσει τα θετικά του χαρακτηριστικά. Η εξατομικευμένη παρέμβαση δομείται από στοχευμένες και οργανωμένες δραστηριότητες που αξιοποιούν όλες τις αισθήσεις, τις δεξιότητες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μαθητή.

3. Υποστήριξη Γονέων

Οι γονείς αποτελούν καθοριστικό παράγοντα στη σχολική επιτυχία των μαθητών. Οι γονείς λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες ενώ απολαμβάνουν τη μέγιστη υποστήριξη στους προβληματισμούς και στις αγωνίες τους.

4. Επανασχεδιασμός & Προσαρμογή της Παρέμβασης

Η υποστηρικτική διαδικασία τροποποιείται συνεχώς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα του μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η συνεχής πρόοδος και το επιθυμητό αποτέλεσμα στον συντομότερο χρόνο.

5. Εξέλιξη του Μαθητή

Αξιοποίηση στο μέγιστο των δυνατοτήτων του μαθητή, γνωστικά και ψυχοσυναισθηματικά.

Επιπλέον τρόποι υποστήριξης μαθητών

Ενίσχυση Αυτοπεποίθησης και Κινήτρων

Η αυτοεκτίμηση είναι ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους. Η αντίληψη των παιδιών για τον εαυτό τους διαμορφώνεται κυρίως από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

Eκμάθηση των Αγγλικών

Στο Mindset τα Αγγλικά δεν είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας αλλά ο κώδικας επικοινωνίας – ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εκμάθησης της γλώσσας. Τα παιδιά αλληλοεπιδρούν, διαβάζουν παραμύθια, παίζουν θέατρο, συλλέγουν πληροφορίες και εργάζονται ομαδικά.

Καλλιέργεια
Δεξιοτήτων

Η καλλιέργεια και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, τη συνεργασία και άλλα προετοιμάζει κατάλληλα τους μικρούς μαθητές για τις απαιτήσεις της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Mindset: fulfill the potential

Δουλεύοντας καθημερινά με παιδιά, κατάλαβα πώς όταν ο ενήλικας, γονέας ή εκπαιδευτικός, καταφέρνει να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια τους... η πραγματικότητα μπορεί να ξεπεράσει τη φαντασία.
Μαρία Κοκκινιώτη